Τί πιστεύετε ότι λείπει περισσότερο από την τουριστική υποδομή της Δωδ/σου;
1. Υπηρεσίες και ποιότητα παροχών
95,4 %
2. Εκδηλώσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών
0,6 %
3. Μορφές Εναλλακτικού Τουρισμού
1,2 %
4. Επαρκή μέσα συγκοινωνίας
2,1 %
5. Ουσιαστική τουριστική προβολή
0,6 %

Σύνολο Ψήφων : 655
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα