Αρχική

Γενικές Πληροφορίες
Πώς να έρθετε
Αξιοθέατα
Εκδηλώσεις
Photo Gallery
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Χρήσιμα Τηλέφωνα ΑστυπάλαιαςΔημαρχείο

Τηλ: 22430 61206

Δημοτικό Γραφείο Τουρισμού

Τηλ: 22430 61412

Αγροτικό Ιατρείο

Τηλ: 22430 61222

Φαρμακείο

Τηλ: 22430 61444

Αστυνομία

Τηλ: 22430 61207

Ταχυδρομείο

Τηλ: 22430 61223

Λιμεναρχείο

Τηλ: 22430 61208

Τελωνείο

Τηλ: 22430 61317

Αεροδρόμιο

Τηλ: 22430 61410
       22430 61665

Ολυμπιακή Αεροπορία

Τηλ: 22430 61588