Αρχική

Γενικές Πληροφορίες
Πώς να έρθετε
Αξιοθέατα
Εκδηλώσεις
Photo Gallery
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Χρήσιμα Τηλέφωνα  Σύμης

Δημαρχείο Σύμης


Τηλ: 22460 70110

Αγροτικό Ιατρείο Γιαλού


Τηλ: 22460 71290

Αγροτικό Ιατρείο Χωριού

Τηλ: 22460 71316

Φαρμακείο

Τηλ: 22460 71888


Αστυνομία

Τηλ: 22460 71111

Λιμεναρχείο


Τηλ: 22460 71205

Τελωνείο

Τηλ: 22460 71249

Ταχυδρομείο

Τηλ: 22460 71315

K.E.Π.

Τηλ: 22460 72569

Ναυτικό Μουσείο Σύμης

Τηλ: 22460 72363


Αρχαιολογικό Μουσείο


Τηλ: 22460 71114